Lê Hải Châu

Phan Thị Bích Hằng tiết lộ người trộm thủ cấp liệt sỹ Phùng Chí Kiên

Phan Thi Bich Hang

  (VTC News)Gặp gỡ với người nhà liệt sĩ Phùng Chí Kiên, bà Phan Thị Bích Hằng đã tiết lộ những thông tin được báo bằng ngoại cảm trong quá trình tìm phần thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên.  “Tôi biết đây là điều rất khó, tìm thấy thi thể toàn vẹn càng khó. [...]