Lê Hải Châu

Chuyển Hướng Xuất Khẩu

xuat khau

[stextbox id="info"]Lê Hải Châu chính là người tiên phong trong việc chế biến, xuất khẩu cao ngựa và những sản phẩm thịt ngựa, cung ứng các sản phẩm từ ngựa đến cho người tiêu dùng trong và ngoài  nước. Anh đã tạo ra cả cơn sốt về cao ngựa cùng với thói quen dùng thịt [...]